برچسب: یوسین بولت

بازگشت سریع ترین مرد تاریخ به پیست

By | دسامبر 24, 2019

یوسین بولت دوباره روی پیست دوید؛ هم او دلش برای دویدن تنگ شده و هم دو و میدانی دلتنگ درخشش سریعترین مرد تاریخ؛ به بهانه افتتاح استادیوم تازه تکمیل شده ملی توکیو که قرار است تابستان آینده المپیک را در آن برگزار…Read More »