برچسب: غیر فعال کردن فیلتر مک آدرس از طریق سیستم مک

نحوه ی خاموش کردن فیلتر مک آدرس از طریق سیستم ویندوز

By | دسامبر 27, 2017

نحوه ی خاموش کردن فیلتر مک آدرس از طریق سیستم ویندوز آدرس ( MAC (Multimedia Access Control سری کد به خصوص است که به دستگاه های الکتریکی ( برای شناسایی دستگاه هایی که به یک شبکه متصل هستند ) اختصاص می یابد.…Read More »

نحوه ی خاموش کردن فیلتر مک آدرس از طریق سیستم (OS X)

By | دسامبر 27, 2017

نحوه ی خاموش کردن فیلتر مک آدرس از طریق سیستم (OS X) آدرس ( MAC (Multimedia Access Control سری کد به خصوص است که به دستگاه های الکتریکی ( برای شناسایی دستگاه هایی که به یک شبکه متصل هستند ) اختصاص می…Read More »